Lời nói đầu, Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bảo An Advertising xin cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm và lựa chọn sản phẩm tại Website lambanghieudep.vn của Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bảo An Advertising.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông, marketing.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bảo An Advertising bằng cách điền vào “Phiếu liên hệ” hoặc các mẫu đơn khác.

Các điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây (“Điều khoản”) giữa bạn (“bạn” hoặc “của bạn”) và Bảo An Advertising. (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”,  hoặc “Bảo An Advertising”) mô tả các điều khoản và điều kiện mà bạn có thể truy cập và sử dụng trang web của Bảo An Advertising tại lambanghieudep.vn (“Trang web”) và các dịch vụ liên quan bao gồm bất kỳ bài báo hoặc tài liệu nào của Bảo An Advertising được sản xuất để bán (“Sản phẩm”) và bán các dịch vụ hỗ trợ (“Dịch vụ”), cùng với tài liệu và thông tin trang web của Trang web và Bảo An Advertising (“Nội dung”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI KỂ TỪ KHI BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LẦN NỮA. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY; NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Bảo An Advertising có toàn quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc và tác phẩm nghệ thuật (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện, “giao diện và cảm nhận” và việc sắp xếp Nội dung như vậy, có trên trang web của chúng tôi được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc cho Bảo An Advertising, đồng thời được bảo vệ bởi luật về trang phục thương mại, bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh không lành mạnh khác. Chúng tôi có thể cập nhật Nội dung, bao gồm các mô tả và thông số kỹ thuật của Sản phẩm, khi chúng tôi cho là phù hợp và không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự tồn tại của thông tin hiện tại, vui lòng gửi những câu hỏi đó tới lambanghieudep@gmail.com.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, không có phần nào của Trang web và không có Nội dung nào có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả “phản chiếu”) sang bất kỳ cách nào khác. máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bảo An Advertising.

Việc bạn sử dụng trang web

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web để tạo Sản phẩm gây khó chịu, bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, xúc phạm, có hại, tục tĩu, độc hại, lạm dụng, rõ ràng, phỉ báng, khiếm nhã, kích động, quanh co, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc xâm phạm quyền của người khác bao gồm quyền của những người nổi tiếng, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ. Bảo An Advertising có thể chấm dứt dịch vụ của mình đối với những khách hàng bị phát hiện đang sử dụng Trang web này để tham gia vào các hoạt động không mong muốn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng của mình và chất lượng của Nội dung kết hợp với bất kỳ hình ảnh, đồ họa, văn bản hoặc tài liệu nào khác mà bạn đưa vào Sản phẩm của mình. Bạn phải có sự cho phép thích hợp từ chủ sở hữu của bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào trước khi bạn đưa vào bất kỳ văn bản, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào trong Sản phẩm của bạn. Bằng cách đặt hàng trên Trang web này, bạn đảm bảo rằng bạn có tất cả sự đồng ý, quyền và thẩm quyền cần thiết để đặt hàng và bạn ủy quyền cho Bảo An Advertising thay mặt bạn sản xuất Sản phẩm. Bạn đảm bảo rằng Sản phẩm của bạn không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư và sẽ không bôi nhọ hoặc bôi nhọ bất kỳ bên thứ ba nào và rằng bạn có tất cả các quyền hoặc sự đồng ý cần thiết cần thiết để kết hợp tài liệu của bên thứ ba vào Sản phẩm của bạn.

Mua hàng

Giá cả và tính sẵn có có thể được thông báo. Bảo An Advertising có thể thay đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web hoặc giá áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào như vậy vào bất kỳ lúc nào. Các tài liệu trên Trang web liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ có thể đã lỗi thời và Bảo An Advertising không cam kết đưa ra thông báo về các cập nhật cho các tài liệu trên Trang web liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó. Bảo An Advertising có quyền rút lại bất kỳ ưu đãi nào và sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi về giá sau khi đơn đặt hàng của bạn được đặt, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hủy đơn đặt hàng của bạn và hoàn lại toàn bộ tiền hoặc điều chỉnh số tiền còn nợ để phản ánh giá chính xác, tùy theo sở thích của bạn.

Hủy đơn

Không có hủy bỏ khi chúng tôi bắt đầu xử lý đơn đặt hàng của bạn. Bạn có thể hủy hoặc thay đổi đơn đặt hàng của mình trước khi quá trình xử lý được bắt đầu từ phía chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu sản xuất khoảng 2 giờ sau khi đặt hàng, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi ngay để đảm bảo yêu cầu hủy của bạn có thể được thực hiện.

Xin lưu ý:

  • Các đơn đặt hàng vận chuyển có phí hoặc miễn phí sẽ được trao đổi với khách hàng trước khi vận chuyển.
  • Giá vận chuyển có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí và khoảng cách vận chuyển.

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật

Một số tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web có thể yêu cầu bạn mở một tài khoản. Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi và thông tin bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin bạn giữ cho tài khoản của mình, bao gồm cả mật khẩu và đối với bất kỳ và tất cả hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn do bạn không giữ thông tin này an toàn và bảo mật. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Bảo An Advertising về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả,

Quyền sử dụng hạn chế

Việc bạn sử dụng Trang web chỉ cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền để bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn và sẽ không được sử dụng để bán, tái bản, chuyển nhượng, cấp phép phụ, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc các mục đích sử dụng khác. Không phần nào của Trang web, Dịch vụ và Nội dung có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng. Bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho mượn, bán hoặc phân phối Nội dung theo bất kỳ cách nào và bạn sẽ không khai thác Trang web, Nội dung và Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được ủy quyền rõ ràng trong Điều khoản.

Các sản phẩm

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành và đồng ý kiểm tra với bất kỳ cơ quan pháp lý hiện hành nào về các tiêu chuẩn, quy tắc và quy định điều chỉnh các loại biển báo và sản phẩm được phép sử dụng cho mục đích cụ thể của bạn. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về việc tuân thủ pháp luật của Sản phẩm Bảo An Advertising hoặc bất kỳ tài liệu nào khác từ các nhà cung cấp Bảo An Advertising.

Sử dụng thông tin

Khi bạn đăng ký Bảo An Advertising, bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn sử dụng để đăng ký và mua hàng trực tuyến. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin thanh toán của bạn để giúp việc mua sản phẩm từ trang web của chúng tôi dễ dàng hơn trong tương lai.

Cookie

Bảo An Advertising và các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng cookie giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của mình. “Cookie” là một chuỗi thông tin gán cho bạn một mã định danh duy nhất mà chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn. Trình duyệt của bạn sau đó cung cấp số nhận dạng duy nhất đó để sử dụng mỗi khi bạn gửi truy vấn đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này để theo dõi các dịch vụ bạn đã sử dụng, ghi lại thông tin đăng ký, ghi lại tùy chọn người dùng của bạn, giữ cho bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi, hỗ trợ thủ tục mua hàng và theo dõi các trang bạn truy cập. Cookie giúp chúng tôi hiểu cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể xóa hoặc từ chối cookie trong cài đặt của trình duyệt. Xin lưu ý rằng hành động đó có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Trang web. Để biết thêm thông tin về cách kiểm soát cookie, hãy kiểm tra cài đặt của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để biết cách bạn có thể kiểm soát hoặc từ chối cookie.

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ và hiểu tất cả các quy định của các Điều khoản nêu trên và hiểu rằng bạn có quyền tìm kiếm lời khuyên độc lập bằng chi phí của mình hoặc đề xuất sửa đổi trước khi đồng ý với các Điều khoản. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã tự nguyện chấp nhận các Điều khoản này và sau khi tham khảo ý kiến ​​của bất kỳ ai mà bạn muốn.